Kofax

Nejmodernější aplikace „vše v jednom” pro dávkové skenování, která usnadňuje archivaci dokumentů pro malé, střední i velké organizace.

Vše v jednom, jednoduché dávkové skenování

Všechny organizace se při řízení podnikových procesů založených na papírových dokumentech potýkají se stejnými potížemi, které jsou náchylné k chybovosti. Organizace jsou nuceny snižovat náklady, plnit směrnice pro uchování dokladů a připravit se na obnovu provozu po eventuální havárii. Organizace však často nemají podporu velkého oddělení informačních technologií, takže instalace, provoz, údržba a používání řešení pro snímání dokumentů musí být jednoduché, s minimálními požadavky na zaškolení koncových uživatelů.

Právě pro tyto specifické potřeby vyvinula společnost Kofax – ta, která dodává špičková řešení pro snímání dokumentů 84 společnostem ze žebříčku Fortune Global 100 – aplikaci Kofax Express. Aplikace Kofax Express nabízí výkonné funkce snímání, jako je například zobrazení v reálném čase, hlídaná složka, automatické indexování pomocí čárových kódů, vyhledávání v databázi, výstupní formáty JPEG, TIFF, PDF a PDF/A nebo flexibilní export do aplikací Microsoft SharePoint, Kofax Capture a do úložišťě dokumentů. Aplikace také zahrnuje špičkovou technologii pro vylepšení obrazu Kofax VRS, která maximalizuje výkonnost obsluhy skenování. Aplikace Kofax Express dále poskytuje jednoduchou instalaci a provoz, což vaší organizaci umožňuje rychle snížit náklady a zvýšit produktivitu.

Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní

Aplikace Kofax Express používá stejné rozhraní jako Microsoft Office 2007, přičemž většina běžně používaných příkazů a funkcí je snadno dostupná díky minipanelu nástrojů, umístěném při horním okraji obrazovky. Obsluha skenování tak může neustále sledovat prováděnou práci a snadno používat velké množství funkcí aplikace Kofax Express jediným kliknutím myši, což vede k rychlejšímu osvojení a k vyšší efektivitě.

Nejvyšší kvalita obrazu

Inovativní technologie SmoothView™ umožňuje jednoduchou manipulaci s více obrazy dokumentů. Aplikace umožňuje vyhledat, nahradit, shromáždit, přiblížit, rozdělit, otočit, zaměnit, seřadit a umístit obrazy dokumentů způsoby, které si lze jen těžko představit u papírových dokumentů. Díky přiložené technologii Kofax VRS budou obrazy navíc vypadat lépe nežli papírové originály, aniž by bylo nutné dokumenty před skenováním připravovat nebo manipulovat s ovládacími prvky skeneru.

Možnosti snímání čárových kódů

Vylepšený modul pro snímání čárových kódů v aplikaci Kofax Express dokáže načíst nejčastěji používané čárové kódy 1D a 2D, dokonce i kódy překryté razítkem, rukopisem nebo skvrnami od šálku s kávou. Barevné skenování ještě více zvyšuje přesnost a umožňuje bezchybné dekódování čárových kódů i při nízkém rozlišení (100 nebo 150 dpi). Kofax Express dokáže detekovat čárové kódy kdekoli na stránce, dokonce i když jsou zkosené pod úhlem.

Hlídaná složka

Kofax Express automaticky zpracovává obrazy (TIFF, BMP, JPEG a PDF) umístěné do hlídané složky stejným způsobem, jako by to byly obrazy ze skeneru. Tato funkce umožňuje aplikaci Kofax Express zpracovávat obrazy z různých zdrojů, jako jsou například multifunkční zařízení, faxové přístroje a uložené obrazy. Představuje tak jednotné rozhraní pro přístup k úložišti pro všechny obrazy ze všech zdrojů.

Prohledávatelná PDF

Funkce Prohledávatelná PDF přidává do PDF a PDF/A obrazů živý text, který umožňuje uživatelům jednoduše a přesně vyhledávat informace.

Komprimace obrazu

Komprimace obrazu zachycuje ostré obrazy s jasnými barvami při malé datové velikosti souborů, která odpovídá černobílým obrazům, čímž umožňuje rychlejší následné zpracování a lepší efektivitu procesu.

Export na pozadí

Export na pozadí jde ruku v ruce s funkcí Prohledávatelná PDF a s komprimací obrazu. Při zpracovávání těchto typů souborů na pozadí může obsluha pokračovat v produktivním skenování, které probíhá v popředí. Export na pozadí je také užitečný při exportech velkých standardních souborů PDF nebo TIFF.

Vyhledávání v databázi

Díky funkci Vyhledávání v databázi hodnota zadaná do jednoho indexačního pole spustí vyhledávání v databázi, které automaticky doplní ostatní pole, což urychluje indexační úlohy a zároveň přináší větší přesnost.

Přeskenování Point-and-Click

Jestliže se stránka naskenuje s přeloženým rohem, zapomenutou přilepenou poznámkou nebo dvěma slepenými stránkami, které unikly detekci, je nutné provést přeskenování. V těchto případech je proces maximálně jednoduchý díky funkci Přeskenování Point-and-Click, neboť přeskenovaný dokument se vloží do správného umístění v dávce, aniž by bylo nutné přeskenovávat celou dávku.

Flexibilní separace dokumentů

Aplikace Kofax Express dokáže automaticky oddělovat skupiny dokumentů a není tak nutné skenovat dokumenty jeden po druhém. Stačí naplnit automatický podavač dokumentů (ADF) na maximální kapacitu a Kofax Express dávku sám rozdělí na jednotlivé skupiny dokumentů na základě patch kódů, čárových kódů nebo vložených prázdných stran. Kofax Express umožňuje zpracovávat dokumenty rychleji než dříve díky tomu, že se skener udržuje průběžně v provozu a zároveň za vás automaticky provádí separaci dokumentů.

Následné zpracování pomocí funkce VRS – opravy

Pokud Kofax Express narazí na dokument ve špatné kvalitě, který nedokáže převést na čitelný obraz, nevypne skener a nečeká na opravu. Namísto toho funkce VRS – opravy označí obraz pro následnou kontrolu a opravu obsluhou skeneru bez nutnosti přeskenování dokumentu. Kofax Express uloží dostatek informací z originálu tak, aby obsluha mohla obraz po dokončení skenování ručně opravit, a umožňuje tak provoz skeneru bez přerušení.

Zobrazení historie kroků zpět

Všichni se spoléháme na tlačítko Vzít zpět. Když se však vrátíte o hodně kroků zpátky, jednoduše ztratíte přehled o tom, odkud jste vyšli, které kroky jste vzali zpět a které kroky lze bezpečně provést znovu. Proto Kofax Expres obsahuje funkci Zobrazení historie kroků zpět, která zobrazuje sekvenci procesů, které byly provedeny – nebo vzaty zpět – u všech obrazů dokumentů.

Export do jiných systémů Sejmutý dokument není příliš užitečný, jestliže jej nelze uložit v přístupném formátu a jednoduše načíst. Právě to je důvod, proč vedle formátů jednostránkových dokumentů (JPEG, TIFF, BMP, PDF, PDF/A) a vícestránkových dokumentů (TIFF, PDF, PDF/A) aplikace Kofax Express umožňuje také hladký export dokumentů do aplikací Microsoft SharePoint nebo Kofax Capture. Pokročilí uživatelé mohou vytvářet další možnosti exportu prostřednictvím veřejně dostupného API.

Optimalizováno pro vysoký výkon

Aplikace Kofax Express byla navržena tak, aby plně využívala nejnovějších dostupných technologií zpracování. Díky aktivaci simultánního běhu funkcí skenování a zpracování obrazu Kofax Express využívá skener v plné nominální rychlosti a dosahuje tak maximální možné propustnosti.

DOTAZ NA PRODUKT